Stamvaders . NL

Stamboom Reiné


Om de gegevens die ik tijdens mijn stamboomonderzoek verzameld heb wat overzichtelijk weer te geven, is de gehele stamboom in delen gesplitst. U kijkt nu naar de Reiné - tak.


Van deze familie kunt u de stamboom gegevens op verschillende manieren bekijken. Door gebruik te maken van de bovenstaande knoppen:
Kwartierstaat,    Parenteel,    Grafisch.

  • De kwartierstaat gaat verder vanaf de generieke kwartierstaat van Isabel en Julius en start bij generatie 4 met mijn opa Willem (Wiel) Karel Frederik REINÉ. Elke nieuwe generatie zijn weer de ouders van de voorgaande generatie waarbij het nummer per generatie verdubbelt.

  • De parenteel begint bij de oudst gevonden voorouder. Van deze voorouder worden zo ver bekend de echtgenoten en alle kinderen getoond, zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn wordt hierbij gevolgd. Van elk van deze kinderen wordt wederom zover bekend de echtgenoot en de kinderen getoond, etc... todat we uiteindelijk in het heden zijn aangekomen.

  • De grafische weergave is dezelfde als de kwartierstaat. Met deze grafische vorm is het eenvoudiger om de onderlinge verbanden en structuur te zien.

Cijfers

De parenteel van Reiné gaat op dit moment terug tot ongeveer 1760. De oudste gevonden voorouder tot nu toe is Gerard REINÉ. Binnen deze parenteel zijn momenteel 17 verschillende families opgenomen die in totaal 88 personen omvatten.

De kwartierstaat omslaat momenteel 9 generaties, bestaande uit 76 personen en gaat terug tot ongeveer 1730. De oudste persoon in de kwartierstaat is Boudewijn van SWELM.


 

Copyright © 2004 − 2011 - Rode Rups